onsdag den 16. juli 2014

Hiv-behandling i Danmark

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Patientforeningen holdt den 11. juni 2014 en faglig dag om RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) med en repræsentant fra Danske Patienter og en fra Dansk Lægemiddelinformation.
Danske Regioner besluttede tilbage i oktober 2009 at oprette en ny organisation kaldet RADS. I RADS sidder repræsentanter fra Danske Regioner sammen med en økonom og en embedsmand fra Sundhedsstyrelsen sammen med en repræsentant fra Danske Patienter.

Ønsket om ensartet behandling i hele landet, de stadig stigende udgifter til hospitalsmedicin, den generelle centralisering i sundhedsvæsenet, koncentrationen af specialer på færre sygehuse foruden udviklingen af det frie sygehusvalg har været peget på som forskellige forklaringer bag etableringen af dette råd. Ønsket om at opnå mere kontrol, større indflydelse og en klarere profil af regionerne i forhold til sygehusområdet kunne være en anden forklaring bag etablering af rådet.
For at sikre dette nedsætter RADS derfor forskellige fagudvalg, der består af læger, der udarbejder behandlingsvejledninger for de pågældende medicinske områder. Disse vejledninger sender regionerne så i udbud til forskellige medicinalfirmaer.

Ideen med denne proces er at opnå et rimeligt samspil mellem kvalitet i og pris for behandlingen. Hiv var blandt de første områder, hvor der blev nedsat et særligt fagudvalg, og der har nu været tre udbudsrunder. Det betyder i princippet, at beslutningerne om behandlingsvejledninger, der hidtidig kunne være blevet diskuteret i dansk infektionsmedicinsk selskab blandt læger, nu blev løftet op i et fagudvalg under de Danske Regioner.

Hiv-Danmark påskønner etablering af RADS, da beslutningerne om behandlings­vejledninger potentielt er blevet mere gennemsigtig, og fordi der er åbnet for, at patientforeningerne kan høres i denne beslutningsproces. Helle Andersen, formand for Hiv-Danmark, siger:
”Det er godt, at regionerne vil sikre samme behandling, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvilken behandling og hvor meget den enkelte hiv-smittede bliver taget med på råd.”
Derfor er foreningen også kritisk over for RADS:
”I Hiv-Danmark ønsker vi at gøre vores indflydelse gældende og sikre, at man i RADS er mere opmærksom på de synspunkter, som patienterne har om deres behandling. Da man senest skiftede behandlingen for ca. 3.000 hiv-smittede er det selvfølgelig interessant at få at vide, hvor meget hensynet til kontinuerlig og simpel behandling har fyldt i den beslutning.”

Ingen kommentarer:

Send en kommentar