mandag den 11. august 2014

Hiv-Forum 2014 sluttede med Lotte HeiseAf Lars Thaysen, næstformand

Søndag var sidste dag på Hiv-Forum 2014! 

Dagen var bla. sat af til en fælles evaluering af Hiv-Forum 2014, en snak om hvad Hiv-Danmark er og kan, og hvad deltagerne på Hiv-Forum forventer og ønsker af patientforeningen i fremtiden. 

Det kom der en god dialog ud af, og der er mange bud på hvad Hiv-Danmark skal lave i fremtiden. Det altoverskyggende behov er netværker og samvær med andre hiv-smittede - især for de hiv-smittede, der ikke bor i København eller Århus. Det er en opgave som Hiv-Danmark tager på sig, og vi arrangerer allerede forskellige aktiviteter i både Århus og Odense i efteråret 2014 (med mulighed for at få økonomisk støtte til transportomkostninger). Vi vil være formidle kontakt til de netværksgruppe, der eksisterer og får økonomisk støtte af Hiv-Danmark. Og vi vil fortsætte med at arbejde på at skabe bedre muligheder for at hiv-smittede kan danne netværker og møde hinanden.

Efter frokosten afsluttede Lotte Heise Hiv-Forum 2014 med en energisk og hudløst ærlig snak om fællesskab og fællesskaber. 

Lotte Heise sagde bla. at alle mennesker har behov for at være i grupper, hvor man føler sig tryg. Det gælder også hiv-smittede, og det er derfor fællesskabet med andre hiv-smittede er så vigtigt. Hun var meget opmærksom på, at hiv er en sygdom, som mange ikke fortæller så mange andre om, men lagde også vægt på, at den eneste måde det kan blive nemmere på, det er ved at oplyse hinanden og den generelle befolkning. "Når man lever med en hemmelighed, så forholder man sig hele tiden til hemmeligheden, og det blir' man træt af", sagde hun, men understregede at vi selv (hver enkelt og patientforeningen) selv har et ansvar for at ændre den situation. 

Gruppen af hiv-smittede repræsenterer en stor mangfoldighed (mænd, kvinder, heteroseksuelle, bøsser, etniske danskere, danskere med anden etnisk bagrund, unge, midaldrende, ældre osv.), og det mener Lotte Heise vi kan vende til en fordel. Et billede af f.eks. deltagerne på Hiv-Forum viser den mangfoldighed, og kan være med til at vise den generelle befolkning, at alle kan blive berørte af hiv, og at alle derfor bør vide hvad hiv er i dag, og at ingen bør være bange for, eller ha' fordomme overfor nogen med hiv. 

Begejstringen var stor for den energi Lotte Heise snakkede med, og deltagerne fik noget at tænke over med hjem. Vi i Hiv-Danmarks bestyrelse har også fået noget at tænke over, og vil se hvordan vi kan bruge det i vores videre arbejde.

Personligt var det mit tredje Hiv-Forum. Jeg husker stadig at jeg synes det første Hiv-Forum i 2012 var både den værste weekend og den bedste weekend i mit liv. I kombination med min egen personlige udvikling blev Hiv-Forum 2012 begyndelsen på min involvering i arbejdet i Hiv-Danmark, Aids-Fondet, og senest det internationale arbejde i forbindelse med Den Globale Fond. I dag er jeg så glad for at jeg tog med på Hiv-forum i 2012, at jeg ikke tog hjem da jeg synes det var sværest, og at jeg lærte en hel masse fantastiske mennesker at kende. Jeg ville i dag ikke undvære det netværk jeg har fået, og jeg glæder mig over hele tiden at lære nye mennesker at kende, og samtidig stadig udvikle mig personligt.

Arbejdsgruppen bag Hiv-Forum 2014 siger på gensyn i 2015.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar