torsdag den 21. august 2014

Jo før, jo bedre - regeringens sundhedsudspil

Af Lars Thaysen, næstformand

Jo før, jo bedre er overskriften for det sundhedsudspil regeringen fremlagde tidligere i dag.

Udspillet har især fokus på kræft og kronikere, og regeringen vil i perioden 2015-18 afsætte ekstra fem milliarder kr. til området.

De centrale punkter i udspillet er bla., 1) at kroniske sygdomme skal opdages tidligere, 2) at praktiserende læger skal klædes på til at opdage kroniske sygdomme tidligere, 3) at der skal laves en klar plan for behandlingsforløb og mere kvalitet i behandlingen for kronikere, og 4) at sundhedspersonalet skal klædes på til bedre at inddrage patienter og pårørende i beslutninger om behandling.

Hiv er ikke en af de største sygdomme i Danmark, så vi kan måske ikke forvente at hiv bliver nævnt når tre top-ministre fremlægger udspillet for den samlede danske presse. Men vi må forvente, at sundhedsudspillet også inkluderer os, der lever med hiv som en kronisk sygdom!

Overskriften Jo før, jo bedre er også en passende overskrift på hiv-området:

Jo før hiv konstateres, jo bedre er det for den hiv-smittede selv, men også for samfundet - en indsats for at reducere antallet af hiv-smittede, der endnu ikke kender deres hiv-status er nødvendig.

Jo før indsatsen for at reducere den stigmatisering og diskriminering hiv-smittede oplever, jo større mulighed er der for at få potentielt hiv-smittede til at lade sig teste.

Jo før information om hiv i 2014, og især den stærkt reducerede smitsomhed for velbehandlede hiv-smittede, jo bedre er chancerne for at indsatsen for at reducere stigmatisering af hiv-smittede virker.

Jo før en hiv-smittet kommer i behandling, jo hurtigere bliver han eller hun velbehandlet, og smitsomheden er stærk reduceret. Desuden viser nogle studier, at jo før en hiv-smittet kommer i behandling, jo bedre er det for langtidsvirkningen af medicinen.

Jo før, og jo mere en hiv-smittet bliver involveret i sin behandling, jo bedre er han eller hun rustet til at leve et godt liv med hiv.

Den 6. september holder vi en patientdag, hvor vi har fokus på lige netop den patientinddragelse, der er et yderst centralt punkt i sundhedsudspillet. Bla. får vi besøg af to hiv-koordinatorer fra Kristianssands Sykehus i Norge, der vil fortælle om denne nye ordning, der skal sikre at den hiv-smittede er involveret i sin behandling,  hele tiden får den bedste behandling, og at der i behandlingen tages højde for både de fysiske og mentale gener ved at leve med hiv. Måske skal sådan en ordning implementeres i Danmark også.

Vi må håbe, at regeringens nye sundhedsudspil også inkluderer en større indsats overfor hiv i Danmark: At der vil være flere penge til forebyggelse, oplysning til både risikogrupper og resten af befolkningen, og en langt højere grad af patientinddragelse.Ingen kommentarer:

Send en kommentar