mandag den 3. november 2014

Behandlingsvejledninger

Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg

På alle Glasgow-konferencerne bliver der løftet en flig for at se de kommende behandlingsvejledninger fra den europæiske sammenslutning af infektionsmedicinske læger.

Der er ikke lagt op til revolutioner, dog kan man bemærke, at integrasehæmmeren dolutegravir, som markedsføres under navnet Tivicay, nu udgør en del af behandlingsvejledningerne.
Det var dog interessant i forhold til det panel, der var sat ned for at diskutere behandlingsvejledningerne.
Der er et stadig større fokus på bivirkningerne af Stocrin, og det kom lidt til udtryk i den måde, som sessionen bleb afviklet på. Stocrin (efivarens) udmærker sig ved at være effektiv til at banke virus ned på kort tid, dog er man opmærksom på CNS-påvirkningerne (central nerve systemet). Stocrin er en canaboid, der kan påvirke folks mentale tilstand i forhold til søvn- og/eller koncentrationsbesvær. I forhold til graviditet har man undersøgt, at det synes at være i det tidlige stadie af graviditeten (de første tre måneder), at CNS-påvirkninger kan være skadelige. I forhold til depression viser nogle studier dog, at hiv-smittede, der behandles med Stocrin, ikke udmærker mere i graden af depression end hiv-smittede, der modtager andre former for hiv-behandling.
En del studier om reduceret mængde af tabletter påviser bedre evne til at passe behandlingen, der er dog ikke entydig resultater i forhold til, om tabletterne skal tages en gang eller to gange dagligt.
Valg af anden linje behandling blev diskuteret ud fra studier i ressourcefattige områder i den tredje verden. Typisk var den enkelte i behandling i op til tre år før medicinen blev skiftet. Det er svært at tolke dette entydigt, da mere dybdegående analyser mangler for at sammenligne med f.eks. nordeuropæiske forhold. Måske skal der mindre til i Nordeuropa, før end der anbefales et skift i sammensætningen af behandlingen, fordi man kan måle på flere parametre og ikke mindst råder over flere ressourcer i behandlingen.
En interessant gennemgang af integrasehæmmeren Tivicay viste, at den klarede sig mindst lige så godt, hvis ikke bedre, i forhold til proteasehæmmeren Prezista. Det er interessant, fordi Prezista (modsat Tivicay) tages i sammenhæng med Norvir for at fremme dens virkning. Begge stoffer blev sammenlignet i kombination med enten Kivexa (Abacavir (ABC) og Epivir (3TC)) eller Truvada (Tenofovir (TDF) og Emtricabine (FTC)).
Et afsluttende oplæg handlede indirekte om betydningen af patentfri medicin, som kan varsle en yderligere opsplitning af hiv-medicinen for at indlægge besparelser i hiv-behandlingen. En del medicin (f.eks. Epivir (3TC)) forventes at falde i pris, når patentet snart udløber. En opgørelse af ATHENA-kohorten, som indeholder alle hollændere, har derfor sammenlignet hiv-smittede, som har modtaget Epivir-behandling mod anden sammenlignelig behandling. Selvom behandlingen virker godt, så tyder studiet på, at risikoen ved denne ældre typer medicin er en højere grad af behandlingssvigt. Det kan være svært at komme til nogen entydig konklusion, da perioden fra 2002 frem til 2012 indeholder en del kvantespring i hiv-behandlingen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar