mandag den 3. november 2014

Er kuren på vej? Og hvad betyder tidlig igangsat behandling?

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Konferencen i Glasgow, Skotland, er nu i fuld gang. Her til morgen blev forsamlingen introduceret til, hvor langt man er nået inden for forskningen i udryddelse af virus i kroppen samt effekten af tidlig iværksat behandling.

Steve Deeks fra University of California i San Francisco opridsede nogle af højdepunkterne inden for den seneste tids forskning, hvor der på det seneste er publiceret en lang række interessante fund. Når man normalt taler om kuren, kan man overordnet forestille to scenarier: En reel eradikation (udryddelse) af virus eller en situation, hvor kroppen selv er i stand til at holde virus nede. Det sidste har man set hos det man kalder elite-controllere, en gruppe hiv-smittede, som fik tidlig igangsat behandling for derefter at stoppe og efterfølgende har vist god evne til at holde virus nede og bevare immunfunktion. Man kan måske forklare det lidt ligesom, når kroppen lever med en herpes-infektion. Her er kroppen selv i stand til (det meste af tiden) at holde infektionen nede.
I forhold til kuren er det vigtigt at vide, hvor meget skjult virus, der findes i kroppen rundt om i forskellige reservoir, der huser hukkommelsesceller. Der er blandt forskerne en generel enighed om, at det er hvilende immunceller, der indeholder virus, som kan replicerer sig igen, hvis hiv-behandlingen ophører. Immunforsvaret er konstrueret sådan, at det løbende gemmer sine immunceller. Det er derfor vigtigt at udvikle markører, som kan anslå størrelsen af disse reservoir. En markør, som man kigger nærmere på er udskillelse af immunceller fra reservoiret. Man har observeret, at hiv kan få immunceller i reservoir til at vokse. Så selv om de ikke udskiller virus, så spekulerer man på, om de vokser sig store og kan lede til kræft. Man spekulerer også på, om de er sværere at behandle, hvis man forsøger at aktivere dem men immunaktiverende behandling.
Forholdet mellem forskellige typer af immunceller er også et interessant forskningsfelt. Her er det især det indbyrdes forhold mellem CD4 og CD8 celler, der fanger forskernes interesser. John Thornhill fra Imperial College London fremlagde resultater for at diskutere, om det i lyset af den gode behandling måske er mere interessant at se nærmere på fordelingen mellem CD4 og CD8. Jo flere CD8-celler i forhold til CD4-celler synes at være en markør for større risiko for yderligere sygdom. Hos en normalt fungerende person er der et mere jævnbyrdigt forhold, men alder og sygdom kan forskyde og fremme antallet af CD8-celler i forhold til CD4-cellerne. Tidlig igangsat hiv-behandling synes dog at genoprette balancen mellem CD4- og CD8-cellerne og derfor have en effekt på risikoen for sygdom.
I hvor stor udstrækning genoprettes immunfunktionen? Dette spørgsmål forsøgte Dominique Costaglioli fra Paris at besvare med data, hvor lidt over 15.000 patienter har været fulgt i lidt over syv år. Den genoprettede immunfunktion blev forstået som CD4-celler over 500 kopier pr. mm3. For langt de fleste, som blev sat tidlig i behandling (når immunfunktionen lå et sted mellem 350-500) opnåede 3 ud af 4 en genoprettet immumfunktion inden for et år og 97% efter syv år. Det er langt sværere, jo senere behandling iværksættes. Efter syv år havde 90% af sentesterne (diagnoseret ved mellem 200-350) opnået en genoprettet immunfunktion. Dette var kun opnået for 6 ud af 10 blandt de meget sent testede (diagnosticeret med CD4-tal under 200).
Fra København præsenterede CHIP her til morgen resultater med Il-6. Il-6 er en markør for inflammation (betændelse) og er sat i forbindelse med overvægt, rygning, alder og livstilssygdomme. For hiv-smittede synes lignende baggrundsforhold at spille ind. Interessant var det dog, at nukleosider sammen med non-nukleosiderne udtrykte mindre grad af Il-6 over for proteasehæmmere. På almindelig dansk kan man forklare det som, at noget hiv-behandling også påvirker graden af Il-6, som er set som en risikofaktor for udvikling af yderligere sygdom. Denne viden er interessant at forfølge for at forstå de mere komplekse af sygdomsbillede bag hiv.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar