mandag den 3. november 2014

Going down memory lane

Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg

På konferencen i Glasgow er der mange i interessante nyheder. Et interessant oplæg i dag om Ebola-krisen bringer dog minderne om de tidlige år med hiv.

Waafa El-Sadr, en kvindelig amerikansk forsker fra New York, var planlagt til at holde et oplæg med hendes betragtninger på hiv i en global sammenhæng. Imidlertid er hun lige hjemvendt udsendt til Vestafrika i forbindelse med Ebola, og indrejserestriktioner forhindrede hende i at komme og deltage i Glasgow. Imidlertid måtte en tidligere kollega Kevin De Cock, som nu arbejder for de amerikanske sundhedsmyndigheder holde et oplæg i lyset af de rejserestriktioner for Ebola, som hans arbejdsplads har været med til at udarbejde og som forhindrede Waafa E-Sadr i at komme.
Dette eksempel er sigende på den reaktion på Ebola, som i øjeblikket sker på verdensplan. Grænserne lukkes om de lande, hvor man oplever udbrud af Ebola. Det forhindrer, at man kan tilføre ressourcer til de områder, som er hårdest ramt. Ved det seneste udbrud af Ebola siden april i år formoder man at ca. 13.500 er blevet smittet, og at ca. 5.000 er døde her ved slutningen af oktober. Det tragikomiske er, at ca. 1/3 af alle sygeplejersker og 10-15% af alle læger er blevet smittet. Ca. halvdelen af disse er nu døde. Det er et stort problem i et område, der i forvejen lider under manglende adgang til behandling, fordi der er få læger og sygeplejersker.
Før 2013 har der siden 1960erne været ca. 24 udbrud med omkring 2.500 tilfælde af Ebola. En lignende sygdom, Marburgs sygdom, er der siden 1960erne registreret 10 udbrud af denne sygdom, som samlet set skønnes at have givet 6.000 sygdoms-tilfælde. I det lys er det seneste udbrud interessant, fordi det har ramt mere tætbeboede områder. Ebola overføres fra flagermus til dyr eller i sjældnere tilfælde til mennesker, før end at smitten overføres mellem mennesker. På lignende måde kendes også hiv's naturhistorie fra aber, og på den led er der mange sammenfald. Ebola er dog et mere kortvarigt og omkring 40% overlever efter at være blevet smittet.
Den seneste tids reaktion på Ebola, og de eksempler som oplægsholderen gav på reaktioner fra omverdenen til sundhedspersonalet, der behandler Ebola-patienter og patienterne selv, bringer minder frem om den "gule" villa i Stockholm og andre eksempler på stigma og diskrimination i de tidlige hiv-år. Verdenssamfundet har været lang tid undervejs for at reagere og hjælpe, måske fordi udbruddet har fundet sted i et område af det afrikanske kontinent med en forholdvis lav hiv-prevalens, hvor der derfor ikke har været investeringer i og understøttelse af sundhedsstrukturen i de pågældende lande.Ingen kommentarer:

Send en kommentar