tirsdag den 9. december 2014

Hiv and Your Body i AthenAf Helle Andersen, formand

Torsdag og fredag i sidste uge mødtes jeg med Hiv-smittede fra hele Europa til træning i Hiv and Your Body programmet i Athen. Overskriften på kurset var Hiv and Your Quality of Life og bestod af tre forløb omkring problemer med at overholde sin behandling (adhærens), tilstødende sygdomme (co-morbidities) og bivirkninger. De tre emner blev fulgt op af tre workshops og et mere politisk seminar om, hvordan vi kan sikre at hiv fortsat ligger højt på den politiske agenda. The European Center for Disease Control (ECDC) har bl.a. lavet noget rigtigt spændende nyt materiale omkring retningslinjer, mangler og anbefalinger til konkret fortalerarbejde, så tjek deres hjemmeside ud. Det mest spændende og nye ved dette års træning var måske idéen om, at det ikke handler så meget om den generelle aldring, når hiv-smittede får problemer med helbredet, men at det i højere grad drejer sig om individuel skrøbelighed. Der er udviklet et såkaldt "Frailty Index", der fokuserer på forskellige fysiske variable og som derigennem kan bidrage til, at man bedre kan forudsige, hvem der vil få symptomer på tidligere aldring og forskellige følgesygdomme.
Fra Hiv-Nordic havde vi vores eget forslag med, som vi fremlagde for Gilead, det medicinalselskab der arrangerer træningen. Nemlig en nordisk sex-skole. Ud fra vores viden om velbehandlede hiv-smittedes ekstremt lave smitsomhed er det oplagt at sætte fokus mod de bedre vilkår for et godt sexliv. Et godt sexliv står højt på listen over emner der giver en god livskvalitet og med den lave smitsomhed har hiv-smittede nu bedre mulighed for at få glæden ved sex tilbage. Sex skole programmet er udviklet af Solveig Roth og Tonny Bønlykke-Hertz, der både er hiv-rådgivere og sexologer. Vores samarbejdspartnere i Gilead Nordic tog rigtigt godt imod det foreløbige oplæg og vil nu diskutere internt hvordan de bedst kan støtte op om den videre udvikling af sex-skolen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar