mandag den 9. februar 2015

Hiv-Danmark Dagen

Af Helle Andersen, formand

I lørdags var vi, da vi var flest, 36 samlet til Hiv-Danmark dagen. Det var super dejligt at se så mange, nogen kom helt fra Jylland og en endda helt fra vores søsterorganisation i Hiv-Norge.
 
Formål med dagen var jo at samle os, der er aktive i foreningen, at udveksle erfaringer og få inspiration til hvor Hiv-Danmark skal bevæge sig hen og det synes jeg bestemt lykkedes godt.
Efter en gennemgang af de nye resultater fra Levekårsundersøgelsen, delte vi vores umiddelbare reaktioner på hvad Hiv-Danmark kunne arbejde med i 2015, som f.eks. At arbejde for en mere jordnær oplysningskampagne om mødet med hiv-smittede, og i øvrigt påvirke AIDS-Fondet i den kommende anti stigma-kampagne. Der var en god snak om den berøringsangst, der stadig florerer visse steder i samfundet overfor hiv og over for anden sygdom og forslag til, hvordan vi bedre målretter kurser mv. til at tiltrække yngre målgrupper og ny-smittede. En helt central opgave er at arbejde for at få udbredt idéen om en hiv-skole for nysmittede, i samarbejde med AIDS-Fondet og ambulatorierne.
Der blev også talt meget om, at vi i miljøet skal have større fokus på skrøbelighed blandt hiv-smittede, både i forhold til at bakke op om vores venner og bekendte, men også via kurser om livskvalitet og udvikling af nye netværk. F.eks. vil vi gerne have oprettet flere netværksgrupper i provinsen.
Der har i mange år været talt meget om øget forekomst af depression blandt hiv+ og her har vi brug for bedre data-materiale, så det er også noget, vi skal sætte fokus på og opfordre ambulatorierne til at screene for. Noget helt konkret der kom ud af dagen, var at flere fik interesse for bestyrelsesarbejdet og meldte sig som mulige nye bestyrelsesmedlemmer og der var 7 deltagere som gerne ville deltage som "hiv+ bøger" i Menneskebiblioteket. Der er introduktionsmøde for de nye "bøger" d.19.2. på Hovedbiblioteket og jeg glæder mig ihvertfald til at fortælle mere om hvordan det går med det nye initiativ.
Vi fik også 2 meget givende oplæg fra en af Hiv-Danmarks mentorer og fra en frivillig cafévært i Kafe Knud, som fortalte om deres oplevelser som frivillige i miljøet. I nærværet mellem hiv-smittede opstår så meget spejling og livsglæde og det er godt at vide, at vi har så skønne og dedikerede frivillige, som også selv får rigtigt meget ud af kontakten med andre hiv+.
Tak for en fantastisk dag og for at I bakker op om Hiv-Danmarks arbejde

Ingen kommentarer:

Send en kommentar