mandag den 9. februar 2015

Indtryk fra Hiv-Danmark Dagen

Af Bent Hansen, sekretariatschef

Lørdag den 7. februar blev den årlige Hiv-Danmark Dag afholdt. Arrangementet var særdeles velbesøgt.
I år blev der sat fokus på forskellige af Hiv-Danmarks projekter, hvor frivillige yder en betydelig indsats. Vi hørte frivillige fortælle om deres erfaringer med at være frivillig i Mentorprojektet og i Kafé Knud i København.
Som optakt til dagen gennemgik Hiv-Danmarks formand kort foreningens arbejdsform og de mange aktiviteter, hvor Hiv-Danmark har stor glæde af de mange frivillige. De frivillige er en forudsætning for, at Hiv-Danmark kan have så mange bolde i luften.
Antropolog Anders Dahl fremnlagde de foreløbige resultater af den opfølgende 'Levekårsundersøgelse', som han er ved at gennemføre på vegne af Hiv-Danmark. Anders kom undervejs ind på de forskellige bivirkninger, som flere i deres besvarelser havde peget på. Flere af deltagerne på årsmødet kunne bidrage med egne erfaringer især med hensyn til depressioner eller depressionslignende symptomer. I forlængelse heraf lød der en indtrængende opfordring til Hiv-Danmark om fremover at tage netop 'depression' som en bivirkning langt mere alvorlig end hidtil, hvor depression nærmest er blevet fortiet. Med henblik på at få et overblik over problemets omfang blev det foreslået, at Hiv-Danmark i samarbejde med hiv-ambulatorierne og 'Den Danske Hiv-Kohorde' udarbejder en redegørelse om depression som bivirkning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar