tirsdag den 21. april 2015

Sundhedspersonale lærer nyt om hiv

Af Helle og Iris


I fredags var Iris og jeg på Hvidovre Hospital for at holde et oplæg om livet med hiv for ansatte på Akutafdelingen ved deres tema dag.
Der var mødt en 50-60 ansatte op fra alle faggrupper, læger, sygeplejersker, laboranter, portører mv. og de havde været i gang med tema-dagen siden kl.8 og skulle fortsætte med forskellige oplæg frem til kl.15.30.
Iris og jeg skulle så på fra kl.10-11 under overskriften: En HIV smittet patients oplevelser i forhold til hospitals personale og det at leve med hiv i hverdagen.
Vi fortalte begge fra vores personlige historier og fortalte om udviklingen af behandlingen og livet med hiv i dag. Der var rigtigt mange gode spørgsmål, f.eks. om hvordan de tacklede det på Iris arbejde som pædagog, da hun blev smittet og om vores møde med fordomme eller angst hos andre, herunder også personale på hospitalerne. Den største viden vi kunne bidrage med var nok alligevel det, at velbehandlede hiv-smittede ikke kan smitte videre seksuelt. Det er stadig en "hemmelighed" som ikke særligt mange kender til, selvom vi gør hvad vi kan for at oplyse om det i patientforeningen og andre steder.
Der er virkelig behov for en bredere oplysningsindsats om dette emne, f.eks. i en større kampagne, så det er noget vi må arbejde hårdt for at få realiseret i fremtiden.
Vi oplevede stor interesse og som tiden gik kom der flere og flere spørgsmål. Nogle huskede også tiden med "rumdragter", da ingen vidste hvordan det smittede. En kvinde fortalte, at det med at bruge masker og ekstrem høj hygiejne jo også var fordi de skulle beskytte os mod bakterier og sygdomme, fordi vores   immunforsvar var så svækket.
Med de mange spørgsmål måtte vi gå over tid og overlægen var nødt til at afslutte oplægget lidt brat kl.11.15. Mange kom over bagefter og talte med os og gav kram og knus. Det var en super livsbekræftende oplevelse og helt sikkert noget vi gerne vil gøre igen.
Vi fik også en mail efterfølgende, hvor personalet takkede for "et positivt, inspirerende og utroligt oplysende oplæg, såvel fagligt som menneskeligt..om et emne som mange opdagede de egentligt ikke vidste så meget om som de havde forestillet sig. I har gjort en forskel på min arbejdsplads, da I har medvirket til at forbedre vores kvalitet."
Kærlig hilsen Helle og Iris

Ingen kommentarer:

Send en kommentar