tirsdag den 28. juli 2015

Cure

Af Jens Wilhelmsborg, formand for medicinsk udvalg
Forud for IAS-konferencen i Vancouver afholdtes et Cure-symposium, hvor der blev givet en status på de forskellige metoder i forsøget på at finde en kur mod hiv-infektionen.
Hiv-Danmark var desværre ikke indbudt til at deltage; men hovedkonklusionen som den blev fremstillet på konferencen af Dr Daniel Kuritzkes fra Harvard Medical School er, at der arbejdes ud fra flere forskellige strategier for at fjerne virus, dvs. reservoirer af virus, som ikke kan nås med den normale kombinationsbehandling, og derfor bevirker at virus kommer tilbage, hvis man stopper behandlingen.
Hovedtilgangen er dog stadig strategien "Shock and Kill", hvor man ved at injicere et givet stof har forsøgt at "lokke" hiv frem fra disse reservoirer, og med et andet stof forsøger at bekæmpe disse vira. På denne måde håber man helt at kunne fjerne virus i kroppen.
Der er blevet anvendt forskellige stoffer hertil, men uden det ønskede resultat. Dog giver de anledning til, at det stadig er denne fremgangsmåde, der hovedsageligt forskes videre med.

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget signifikant forskningsgennembrud eller noget resultat, der kan give den præcise retning for forskningen. Forskningen følger mange lovende retninger; men der mangler stadig det stærke signal, der præcist viser hvilke af en række forskellige strategier, man skal forfølge.
Efter al sandsynlighed vil det kræve en kombination af metoder. Derfor blev det også gjort klart, at det på trods af de fejlslagne metoder, ikke er tiden at fælde endelig dom over nogen af de metoder eller strategier, der i øjeblikket forskes med.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar