torsdag den 16. juli 2015

Velkommen til Vancouver

Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vancouver er den 3. største by i Canada. Den er smuk og beliggende på kanten af den nordlige del af Stillehavet godt beskyttet mod vind og vejr af de omkringliggende øer. Der bor nu 2,5. mio mennesker i området. Tidligere var egnen beboet af den oprindelige befolkning: De nordamerikanske indianere, indtil englænderne opdagede, hvilke enorme muligheder der netop var her for tømmer- og træindustri. Byen er derfor opkaldt efter den britiske kaptajn - George Vancouver, der var den første europæer, der opdagede området.
International Aids Society (IAS) har valgt Vancouver som værtsby for sin 8. konference om 'Hiv - sygdomsudvikling, behandling og forebyggelse' (Hiv Pathogenesis, Treatment and Prevention). Denne konfencerække bliver afholdt hvert andet år i ulige år og fandt for 2 år siden sted i Kuala Lumpur i Malaysia. Jeg har besøgt Kuala Kumpur én gang siden konferencen dér og har desværre måttet konstatere, at alle de løfter, som Malaysias politikere og sundhedsmyndigheder gav under konferencerne i deres flotte taler, desværre endnu ikke er blevet indfriet. Hiv-forebyggelse og adgang til behandling blandt stofbrugere er ikke blevet forbedret som lovet, og et muslimsk land som Malaysia har stadig meget svært ved at erkende, at der findes mange muslimske bøsser, biseksuelle mænd og transpersoner også i Malaysia. Derfor burde der naturligvis være let adgang til åben, ærlig og direkte information om hiv til disse målgrupper. Alligevel er al informationsmateriale i Kuala Lumpurs bøssemiljø stadig fuldstændigt fraværende.
Denne gang afholdes konferencen altså i Vancouver, og alle konferencedeltagerne er ved at ankomme til byen for sammen med kolleger fra hele verden at forberede sig til konferencen, som officielt åbnes søndag aften med de sædvenlige skåltaler, som jeg nok skal skåne jer for at referere i detaljer med mindre, der allerede her bliver nævnt epogørende nyt.
Fra Hiv-Danmark deltager Helle Andersen, formand, Bent Hansen, sekretariatschef og formand for informationsudvalget Jens Wilhelmsborg. Vi glæder os til at holde jer orienteret om konferencens forløb og indhold.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar