onsdag den 16. juli 2014

Hiv-Nordic

Af Helle Andersen, formand

Ved Hiv-Nordics seneste møde i Island den 23.-25. maj havde vi særlig fokus på to af vores indsatsområder, nemlig kriminalisering og udvikling af vores patientuddannelse ”Hiv and Your Body”.

I juli måned afholdes den 20. internationale AIDs-konference i Melbourne, Australien. I den forbindelse har vi arbejdet på en opdatering af vores fælles nordiske kriminaliseringsbrochure, der fortæller om forholdene på dette område i de nordiske lande, som er med i Hiv-Nordic, nemlig Island, Finland, Norge, Sverige og Danmark. Brochuren skal oplyse om de aktuelle problemer vi står med, idet Norden stadig er en af de regioner i verden, hvor procentvist flest hiv-smittede i forhold til befolkningsgrundlaget anklages for at udsætte andre for smittefare. I denne sammenhæng lægger alle medlemmer af Hiv-Nordic stor vægt på den reducerede smitterisiko ved velbehandlethed, som vi mener, bør danne grundlag for ændret lovpraksis på området.
Faktisk er det vores holdning, at der slet ikke skal være en særlig hiv-lovgivning, idet overlagte forsøg på legemsbeskadigelse bør kunne behandles under almen lov. I Danmark er lovgivningen som bekendt stadig suspenderet og vi mener, at det er en god ting. Som tiden går, fremgår det tydeligt af statistikken, at den suspenderede lovgivning ikke har givet anledning til øget smittespredning. Et godt argument for heller ikke i fremtiden at iværksætte en særlov på området.

Uddannelsesprogrammet ”Hiv and Your Body” er en slags nordisk hiv-skole, hvor hiv-smittede uddannes i forskellige aspekter af sygdommen, hvorefter de giver deres viden videre til andre hiv-smittede i hjemlandet. I Danmark har vi udviklet programmet til kurset ”at leve med hiv”, hvor vi også inddrager lokal viden og sociale aspekter. En del af programmet omhandler ”Hiv and your sex life” og vi har længe ønsket at forbedre dette moduls undervisningsmateriale. Overordnet kalder vi projektet for ”Sexskolen” og vi håber på at kunne udvikle nogle ressourcer, som kan komme mange hiv-smittede til gode blandt vores medlemmer. Hiv-Danmark har taget teten, sammen med Hiv-Island og har indledt et samarbejde med hiv-rådgiverne Solveig Roth og Tonny Bønlykke Hertz, som begge er uddannet som sexologer og henover årene har udviklet et omfattende undervisningsmateriale på området. I august startes arbejdet op med at samle materialet og finde relevante vinkler til et decideret undervisningsprogram. Det er medicinalfirmaet Gilead der sponsorerer både det europæiske og det nordiske undervisningsprogram. I december 2014 deltager Helle fra Danmark og Einar fra Island i den europæiske del af Hiv and Your Body undervisningen, for at lade sig inspirere og for at præsentere idéen om en nordisk ”Sexskole”.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar