onsdag den 22. juli 2015

International Aids Society (IAS) – hvad og hvem?

Af Bent Hansen sekretariatschef

IAS er nu for 8. gang arrangør af den internationale hiv/aids-konference 'Pathogenesis, Treatment and Prevention'. Konferencen afholdes hvert andet år og denne gang i Vancouver, for 2 år siden i Kuala Lumpur og i 2017 i Paris.
Det er helt bevidst, at konferencen flytter rundt til forskellige verdensdele, så det er muligt at sætte særligt fokus på hiv/aids-situationen i den pågældende region, få de ansvarlige politikere i tale og forhåbentlig få nogle tilsagn om at styrke indsatsen.
IAS blev oprettet i 1988 og er en verdensomspændende medlemsorganisation med i øjeblikket 16.000 medlemmer fra 185 lande. Organisationen er traditionelt opbygget med medlemsvalgt bestyrelse, formand, næstformand og kasserer.
I strukturen er det sikret, at medlemmer fra alle verdensdele er repræsenteret i bestyrelsen. Fra vores egen verdensdel, Europa, er Jens Lundgren fra Rigshospitalet og CHIP valgt til bestyrelsen. Derudover har bestyrelsen nedsat en række udvalg eller emnebestemte arbejdsgrupper, som er ansvarlige for koordinationen af arbejdet med eksempelvis 'Kuren mod hiv', behandling som forebyggelse (Treatment as Prevention - TasP) og særlig berørte befolkningsgrup-
per (Key Affected Populations - KAPs) læs: mænd der har sex med mænd, stofbrugere, sexarbejdere og transpersoner.
IAS lægger stor vægt på, at al organisationens arbejde bliver udført i tæt samarbejde med hiv-smittedes interesseorganisationer, og der er derfor f.eks. altid repræsentation fra hiv-smittedes miljøer ved planlægningen af en konference som den her i Vancouver.
IAS finansierer sine aktiviteter gennem bl.a. medlemskontingenter, bidrag fra statslige og internationale institutioner samt fra en række medicinalvirksomheder.
Med henblik på at fremme nytænkning på forskningsområdet støtter IAS især lovende unge forskere gennem uddeling af årlige priser og legater. Desuden er det muligt at søge om gratis deltagelse i konferencer, hvis deltagerne kommer fra ressourcesvage lande.
I løbet af konferencen afholder IAS traditionen tro et medlemsmøde, hvor bl.a. regnskab bliver fremlagt. Som mangeårigt medlem af IAS deltog jeg også denne gang i medlemsmødet nu sammen med Hiv-Danmarks formand Helle Andersen.
De særligt interesserede kan hente IAS' regnskab for 2014 her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar