søndag den 2. november 2014

Aktivisme i Skotland

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

VI&HIV har mødt George Valiotis fra Hiv-Scotland, som er en national NGO, der arbejder med hiv-smittedes rettigheder i Skotland. Jeg har oversat interviewet til dansk.

Hvad er de, som I arbejder med?
- Vi beskæftiger os med politik og kampagnevirksomhed. Vi forsøger at være en stemme her i Skotland for hiv-smittede med også for ikke smittede personer, som har en særlig risiko for at blive hiv-smittede.
- Vi ved jo godt, hvad der skal til for at forhindre smitte med hiv, men der eksisterer barriere, som gør, at vi ikke for lavet dette arbejde.

Når I taler om ikke-smittede, hvem målretter I så jeres indsats overfor?
- Vi arbejder ud fra WHOs definition på udsatte grupper. I deres vejledning opererer de med 5 grupper, som har en særlig risiko: 1) mænd, der har sex med mænd, 2) indsatte i fængsler, 3) stofbrugere, 4) sexarbejdere og 5) transkønnede. Vi arbejder derudover med migranter, som kommer fra højprævalente områder.
- Det har faktisk ikke været så svært nå nogle fra disse grupper, som man skulle tro, fordi nogle blandt disse grupper faktisk definerer og grupperer sig selv.

Kan du give et eksempel på et konkret projekt, som I arbejder med?
- Et af vores helt nye projekter handler om hjemmetest. Helt frem til april 2014 var der et forbud mod salg af hjemmetest i Storbritannien, men vi var med til at skubbe på en mulighed for, at folk kunne købe en hjemmetest. I Skotland har vi mange mere tyndtbefolkede områder. Her kan det være svært at gå til den lokale læge og bede om en test. Man er ikke på samme måde anonym i de små samfund.
- Vi ved også, at vores kampagner er vigtige, fordi der ikke er så meget opmærksomhed på hiv i den generelle befolkning.
- Endelig har vi også arbejdet meget sammen med sexarbejdere. Selvom sexarbejde er lovligt, så oplever sexarbejdere det stadig kontakten med sundhedsvæsenet som et problem. Mange oplever, at de bliver afkrævet en masse oplysninger, og deres besøg bliver også meldt i systemet og gjort til genstand for en indsats, fordi at sexarbejde trods lovlighed opfattes som et socialt problem og som vold mod kvinder.

Hvad arbejder I konkret for hiv-smittede?
- Vi har arbejdet på at få omsat ideerne bag patientinvolvering. Det er skrevet i den skotske sundhedslov, men det har vist sig at være svært at omsætte til virkelighed. Mange sundhedsprofessionelle og patienter ved faktisk ikke hvordan. Vi har derfor arbejdet med at skabe et overblik over de forskellige interessenter og kontaktet de forskellige lokale myndigheder. Der findes fjorten lokale myndigheder med knap tredive distrikter under sig.
- Vi fik meget inspiration til vores arbejde, da vi i år afviklede et forum for ca. 70 aktive hiv-patienter. Vi havde omkring 3 år undervejs, men inputtet fra mødet i år har hjuplet med at formulere et udkast.
- I Skotland er straffelovbestemmelse også under revision. Vi har været involvere i anklagemyndighedens arbejde med at fortolke de forskellige straffebestemmelser i lyset af de forbedrede behandlingsmuligheder. Hvis formålet med loven er at hindre smitte er den bedste strafsanktion at komme i behandling.
- Lidt mere overordnet har vi også arbejdet med empowerment. Vi har beskrevet de elementer, som er nødvendige og taget udgangspunkt i menneskerettighder. Det gar f.eks. haft betydning i sager om hiv-smittede asylansøgere, der under deres sagsbehandling har kunnet kræve ret til et privatliv med beskyttelse af oplysninger om deres behandling på lige fod med andre.

Hvordan har I kontakt med hiv-smittede?
- Hiv-Scotland arbejder på et mere overordnet plan, men vi samarbejder med organisationer som Waverly Care og Terrence Higgins Trust, der har en mere direkte dag til dag kontakt med hiv-smittede.
- Vi er ikke ledet af hiv-smittede, og vi har heller ingen medlemmer. Men en del af vores arbejde består i at være i tæt kontakt med vores målgruppe. Men der er meget få hiv-smittede, som lever åbent om hiv i Skotland. Det gør det svært at involvere hiv-smittede mere direkte, men jeg synes, at vi efterlever MIPA-principperne om meningsfuld involvering af hiv-smittede.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar