onsdag den 5. november 2014

Sygdomsbyrde og selvmordsrisiko

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Her til morgen i Glasgow har programmet handlet om de omkringliggende faktorer for hiv-smittedes sundhed.

Af litteraturen fremgår det, at hiv-smittede synes at have lavere koncentrationer af kræftantigen, f.eks. PSA, som bruges til at fastslå prostatakræft. I dag er retningslinjerne baseret på en koncentration over et vist niveau, sat til 4. 
Leah Shepherd fra University of College i London fremlagde resultaterne af en undersøgelse af blodprøver, hvor man har set på koncentrationer af frit PSA, total PSA, testosteron og et sukkerstof, der binder kønshormon. Datagrundlaget er hentet fra opsamlede blodprøver fra EuroSIDA kohorten, der omfatter knap 19.000 personer rundt om i Europa. Til dette studiet havde man udvalgt prøverne fra 21 mænd med prostatakræft og sammenlignet dem mod 40, som over en sammenlignelig periode ikke havde udviklet prostatakræft. - Resultaterne viste, at den frie mængde PSA allerede i op til fem år før kræftdiagnosen steg, ca. 15% hvert år Forskergruppen spekulerer derfor på, om stigningen kan bruges som en markør, når det gængse diagnosekriterie blandt hiv-smittede synes at være for højt et cut-off.
Betyder alder noget for sygdomsbyrden. I et engelsk studie, hvor man havde spurgt 3.258 personer med en 64% svarprocent  i perioden 2011-2012 om fysisk velbefindende, psykologiske faktorer m.v. fandt man ikke overraskende, at depression er meget mere udbredt i gruppen af hiv-smittede. Interessant nok syntes depression og ubehag ved fysiske symptomer at aftage med alderen. Denne gruppe var oftere mænd, der har sex med mænd med engelsk baggrund. I den efterfølgende diskussion blev spørgsmål om ressoucer, brug af og adgang til ressourcer til hiv-miljøet diskuteret. 
Dansk og udenlandsk forskningen inden for intravenøst stofbrug har spekuleret på fænomenet "healthy survivor", at dem som lever længe med kronisk sygdom og risikoadfærd har en særlig modstandsdygtighed. Undersøgelsen udviddes til at også at inkludere kontroller, så det bliver spændende at følge de videre udgivelser under ASTRA gruppen.
Psykisk skrøbelighed blev også diskuteret i forhold til brugen af Stocrin. For nylig blev der udgivet en artikel, som baserer sig på et sammendrag af en metaanlyse af fire studier. Artiklen foreslog, at risikoen for selvmordsforsøg var over 2 gang større ved brug af Stocrin. Det kunne tolkes som, at medicinen medfører uhensigtsmæssig mental påvirkning eller at medicinen netop er givet til en gruppe hiv-smittede, som før opstart udtrykker en høj grad af skrøbelighed.
På denne baggrund har forskerne gået ind og set på data fra DAD-studiet, som er en opgørelse af bivirkningsprofilen for omkring 16-17.000 hiv-smittede. Opgørelsen i DAD viste, at graden af selvmord eller psykisk lidelse var høj blandt gruppen af hiv-smittede, som ikke modtog hiv-behandling, havde et lavt CD4-tal (en immunfunktion under 100), var mænd med høj alder og hvor smitten formodes sket via stofbrug. Sammenhængen mellem Stocrin og selvmord og psykisk lidelse var faktisk lavere end brugen af anden medicin. Denne analyse blev gentaget ved at ændre parametrene fra faktisk selvmord (striks) til forsøg, mental lidelse m.v. (løs indikation), men det ændrede ikke på billedet. Oplægsholderen spekulerede på, om dette var et udtryk, at læger sammen med patienter er med til at vælge den behandling, som synes at virke bedst, således at den nuværende brug af Stocrin ikke er med til at øge graden af selvmordsforsøg blandt hiv-smittede.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar